In English : IndianDivine.org (In English all 18 Purans are there in pdf; scroll down to check-list Bhavishya Purana.) உருவம் எண்பத்தி நான்கு விரல் அளவு இருக்க வேண்டும். அவர்கள் சுமந்து ஜைமினி, பைலா, வைசம்பாயனர், சுகதேவர், லோமஹர்ஷனர் ஆவர். புராணம்: பிரம்மா இவ்வுலகை ஆக்கி, காத்து அழிக்கிறார். ஆசிரியர் கற்பித்தார். அஷன்ய ஷயன விரதம்-இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிப்பவர் நான்கு மாதகாலம் உபவாசம் இருந்து இனிப்பு, பழங்கள் பல கடவுளர்க்குப் படைத்து வழிபட்டால் கணவன், மனைவி ஒற்றுமை நிலைக்கும்.4. கணேசர்: மனிதன் ஆணவத்தை அடக்கியாள கணேசரைத் தோற்றுவித்தார். The Bhavishya Purana is an ancient text authored by Sri Vyasa Muni, the compiler of the Vedic texts. கண்கள் இரண்டு விரற்கடை. You can get Bhavishya Purana in pdf at following sources: Bhavishya Purana in hindi at vedpuran.net. புலனடக்கம், கோபம் அடக்கம் அவசியம். நான்காவது அறையில் அவள் தாயார் கோபம் கொண்ட நாய்களால் கடித்துக் கீறிக்கிடப்பதைக் கண்டாள். Judaism and Christianity seem to have borrowed heavily from Hinduism. This Purana has a detailed description of the elemental interpretation, mystery, glory and worship of Shiva’s welfare form. The Bhavishya Purana, the ninth in the list of the Mahapurana, is a short Purana, containing about fourteen thousand couplets. நிழலை நிஜம் என்று கொண்டு சூரியன் சாயாவுடன் வாழ்ந்து வருமையில் அவர்களுக்கு ச்ருதஷர்வ, ச்ருதசர்மா, தபதி என மூன்று குழந்தைகள் பிறந்தன. உல்கா துவாதசி விரதம்-மார்கழி துவாதசி அன்று விஷ்ணுவை ஆராதித்தால் உடல் குறைபாடான ஊமை, செவிடு, தொழுநோய் நீங்கும்.12. வேத வியாசருக்கு ஆறு சீடர்கள் இருந்தனர். கரங்கள், புஜங்கள், கால்கள், தொடைகள் சமமாக இருக்க வேண்டும். வருமானம் போதாமையால் அவள் அவந்தி நகருக்குச் சென்று ஓர் அந்தணர் வீட்டில் வேலையில் சேர்ந்தாள். பூமி தானம் (அ) நிலக்கொடை-பாவங்களைத் தொலைக்கும்.15. Publication date 1954 Publisher VENKATRA AND CO., MADRA Collection universallibrary Contributor SVCLRC Language Telugu. SEVEN CHAKRAS AND SEVEN RISHISI-SECRET RIG VEDA SUTRAS ... Patala Loka (South America) through a Tunnel worshipped in south America. விநாய சதுர்த்தி விரதம்-விநாயக சதுர்த்தி அன்று கணேசனைப் பூஜைசெய்து விரதம் இருத்தல் வேண்டும். Please check your browser settings or contact your system administrator. பவிஷ்ய புராணம் ». அத்தகைய மற்றொரு வகை கைலாயம் எனப்படும்.4. 12. மகாசப்தமி விரதம் சப்தமி திதியிலும் செய்யப்படும்.6. SINGLE PAGE PROCESSED TIFF ZIP download. முன்னுரை: பதினெண் புராணங்கள் வரிசையில் ஒன்பதாவது பவிஷ்ய புராணம். அவர் அளித்ததே வேதங்கள். அவருக்கு இணையான ஆசானோ, இறைவனோ இல்லை. In in name Bhavishya means future that is regarding the future. JOBS. பிரப (அ) நீர்தானம்-வழிப்போக்கருக்கு தண்ணீர் பந்தல் வைத்து குடிநீர் வழங்குதல் முக்தி அளிக்கும்.16. Shiva and Snake- Science revealed and decoded. (Victory to … The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future, however, the "prophecy" parts of the extant manuscripts are a modern era addition and hence not an integral part of the Bhavishya Purana. பின்னர் அவள் இறந்து விட்டாள். Bhavishya Purana? மற்ற மூன்று அறைகளில் அவளுக்கு நேரும் கொடுமைகளைக் கண்டு மிகவும் வருந்தி செய்வது அறியாமல் தவித்தாள். அன்னம் பறப்பது போல் நீள்வட்டமாக அமைவது ஹம்சம் எனப்படும்.11. விரதங்கள் பற்பல என்பது போல் தானங்களும் பல வகைகள் ஆகும். தானிய மலை தானம்-மலை போல் குவிக்கப்பட்ட தானியம், வெல்லம், தங்கம், நெய் ஆகியன பிராமணனுக்குத் தானம் செய்வது. It was composed by him when Saunak jee, Soot jee and other sages residing upon the forest named Naimishaaranya. கால் விரல்கள், அவற்றின் நகங்கள் சிறியவையாக இருக்க வேண்டும். It is written in Sanskrit and attributed to Vyasa, the compiler of the Vedas. உபய சப்தமி விரதம் ஆகியவையும் சப்தமியில் செய்யப்படும்.7. மண்ணாலானவை எங்கும் மகிழ்ச்சி அளிக்கும். அன்னதானம்-விஷ்ணுலோகம் அடைய அன்னதானம் செய்க.4. புத்திர சந்தானத்துக்குச் சமமான மகிழ்ச்சி, சூரியனுக்கு இணையான கடவுள், போஜகர்களுக்கு இணையானவர் யாரும் இல்லை. சரஸ்வதி அறிவுக் கடவுள் அதாவது கலைமகள். அவளுக்கு ஒரு மகனும், மகளும் இருந்தனர். அவியோக திருதிய விரதம்-சுக்கில பக்ஷ திருதியை அன்று அதிலும் மார்கழி மாதத்தில் இந்த விரதம் இருப்பின் தம்பதியர் ஒற்றுமை நிலைக்கும். இத்தகைய நிலம் பரிந்துரைக்கப் படாவினும் அதில் ஆலயம் எழுப்பலாம். அது மாறாமல் இருந்திட அது செத்துவிட்டதாகக் கருதினர். நரிஜனவிரதம், நிக்ஷு பார்க்க விரதம்-முக்தி அளிக்கும்.13. It is listed among the eighteen major Puranas. கோயில் வளாகத்தில் புராண மண்டபம் ஒன்று புராணம் சொல்பவர்களுக்கென இருக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். நில அமைப்பு குடம் போன்றது கும்பகடம் ஆகும்.12. 1. Brahma Puraba is listed as first maha purana in all anthologies so that called Adi Purana. அபயபக்ஷ சப்தமி விரதம்-பவுஷ மாதத்தில் (தை) சப்தமி திதியில் இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிப்பது சூரியனைப் பூஜித்து, அந்தணர்களுக்கு உணவளித்து, தட்சிணை அளிப்பதால் சதுர்வித புருஷார்த்தங்களைப் பெறலாம்.3. அந்தணர்க்கு போஜனம், தானம் அவசியம்.21. அப்போது தபதி, யமுனையையும், யமுனை தபதியையும் நதியாகச் சபிக்க இருவரும் நதி ஆயினர். இதை அனுஷ்டிப்பவர், இதைப் பற்றி கூறுபவர், கேட்பவர் இந்திரலோகம் அடைவர்.5. 4 SKANDA PURANA.....142 Ano Bhadraha Kritavayo Yantu Vishwataha (Let noble thoughts come from every side) – Rg Veda. 9. Stories from Skanda-Puranam Part I Garuda Matsya Purana 16. சுற்றிலும் சிறு தேவதைக்கான ஆலயங்கள் கட்டலாம். V.D.N.Rao, devotee of Sri Kanchi Kamakoti Peetam and retired official of the.... 2 Bhagavadmaha Purana.pdf 3 Bhavishya Purana.pdf 4 Brahma Purana.pdf 5 Brahmanda Purana.pdf 6 Garuda ... 8 Linga Purana.pdf.. இதனை பவிஷ்யத் புராணம், பவிஷ்ய புராணம், பவிஷ்யோத்தர புராணம் என்று பலவாறாகக் கூறுவர். Click to Enlarge the Image. I am providing the family Tree according to The Bible and the Text from the Bhavishya Purana. . இதனால் சூரியலோகம் அடையலாம்.13. இதில் எதிர்காலத்தில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளை ஞானதிருஷ்டியாலோ (அ) வேறு வகையிலோ அறிந்து கூறப்பட்டிருக்கிறது எனக் கருதப்படும் புராணம். Bhavishya itself highlights about the term “Future”. Story of god who tested their devoties,Short stories on hindu godness and ramyan, mahabharath based epic stories. சூரியனது வம்சமே போஜகர் என்றும், போஜகன் மட்டுமே முக்தி பெறுவான் என்றும் கூறப்படுகிறது. யமுனையின் தென்கரையில் கலாப்ரியா என்ற இடத்தில் சூரியனுக்கு ஒரு கோயிலும் அமைக்கப்பட்டது. உடை, உணவு, நீர், பொன், தக்ஷணை ஆகியவற்றைப் பிராமணர்களுக்குத் தானம் அளிப்பதால் துரதிருஷ்டம் தொலையும். ஊர்மிளா தன் பெண் சியாமளாவை யமனுக்குத் திருமணம் செய்து வைத்தாள். அதற்கு யமன் சியாமளா முற்பிறவியில் எட்டுமுறை புதாஷ்டமி விரதம் அனுஷ்டித்து சேர்த்து வைத்துள்ள புண்ணியத்தைத் தானம் செய்தால் அவருடைய தாயார் நரகத்திலிருந்து விடுபடுவாள் என்று கூறினாள். The Bhavishya Purana is an ancient text authored by Sri Veda Vyasa Muni, the compiler of the Vedic texts. LOCATION & HOURS. குக்குடி விரதம்-புரட்டாசி மாதத்தில் பார்வதி, பரமேசுவரரை வழிபடும் விரதம் இது. அவர்களுக்கு வாழ்த்து கிடைக்கும். The Bhagavata Purana, literally meaning Divine-Eternal Tales of The Supreme Lord, is considered the most important of the Puranas. தனம் பெற்றிருத்தல் தானம் அளிக்கவே. The Bhavishya Purana (Bhaviá¹£ya Purāṇa, lit. ?? கமல ஷஷ்டி விரதம்-ஷஷ்டியிலும், காமத சப்தமி விரதம் சப்தமியிலும் அனுஷ்டிக்கப்பட வேண்டும். உத்தரகுரு நாட்டில் சஞ்சனா பெண் குதிரையாக இருப்பதை அறிந்த சூரியன் அங்கு ஆண் குதிரையாக மாறி இருவரும் இணைந்திட அவர்களுக்கு அச்வினி குமாரர்கள் என்ற இரட்டையர் பிறந்தனர். அப்போது விஷ்ணுவை ஆராதித்து, நிவேதனம் அளித்து, மந்திர உச்சாடனம் செய்து அகண்ட துவாதசி விரதத்தை அனுஷ்டிப்பதன் மூலம் பகவான் கோபத்திலிருந்து தப்பலாம். ????? தக்ஷன் தன் மகள் அதிதியைக் காசியப முனிவருக்கு மணம் செய்து வைத்தார். பெரிய கண்கள், சிலந்தி உதடுகள், தாமரை போல் முகம் அமைய வேண்டும். download 1 file . மூவுலகுக்கும் ஒளி தருபவன் சூரியன். Bhavishya Purana -Future Prediction. (தானங்கள் பற்றி அக்னி புராணத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது.) தீயோர் சகவாசத்தை நீக்கும்.16. பகலில் தூங்குவதும் தீய சகவாசமும் கூடாது. The Bhavishya Purana (Bhavi?ya Pura?a) is one of the eighteen major works in the Purana genre of Hinduism, written in Sanskrit. மந்தா ஷஷ்டி விரதம்-மார்கழி சுக்கிலபக்ஷ ஷஷ்டியில் மந்தாரபுஷ்பம் கொண்டு சூரியனை வழிபட்டால் மறுபிறவியில் உத்தம குடும்பத்தில் பிறப்பு நிச்சயம்.12. provides services of Bhavishya Puran in pdf, Read Amulya Samaya Ka Sadupayog (Gujrati); Amulya Samaya ka Sadupayog (Hindi) Free. மேலும் ஆனால், பள்ளம் எடுத்த பின் அப்பள்ளத்தை அதே மண்ணால் நிரப்ப முடியாவிட்டால் அந்த இடம் அதமமாகும். எனவே, கணேசனை முன்வைத்து மன்னர் ஆட்சி செய்தார். Bhavishya Purana. மகாதூய சப்தமி விரதம்-மார்த்தாண்ட சப்தமி விரதம். It mostly tells us what will be from the time it was compiled in. ஜயவிரதம், ஜயசப்தமி விரதம்-சப்தமியில் அனுஷ்டிப்பது.10. அவ்வமயம் அங்கு வந்த சூரியன் சாபத்தை தான் மாற்ற முடியாது என்றும், அதனால் பாதத்திற்கு ஒன்றும் ஏற்படாது என்றும் கூறியதுடன், தபதி, யமுனை புண்ணிய நதிகளாயின. ஒருநாள் குழந்தைகளின் பசியைத் தீர்க்க அவர்கள் வீட்டிலிருந்து கொஞ்சம் கோதுமையைத் திருடினாள். தாமரை மலர் போல், ஒரேமச்சு கொண்டது பத்மம் எனப்படும்.8. Bhavishya Purana in Kannada PDF About Bhavishya Purana The Bhavishya Purana (Bhaviá¹£ya Purāṇa) is one of the eighteen major works in the Purana genre of Hinduism, written in Sanskrit. Bhavishya Puran by Harendra Shukla - Book published in BRAHAMA PARVA - MADHYAM PARVA - PRATISARGA PARVA - UTTAR PARVA - SHRWAN. We have some amazing future histories predicted in this Purana way back in 3000 B.C. அந்தப் புண்ணியத்தை தானமாகப் பெற்ற அந்தப் பிசாசு மோட்சம் அடைந்ததல்லவா! Bhavishya Purana (Bhavishya Maha Purana) -Pratisarg Parv -Khand Three full translated to English Internet Archive Bhavishya Purana means what the things told about the future in past times. அவர்கள் அவயங்கம் (பூணூல்) தரித்து சிறந்த அக்கினி பகவானை வழிபடுவோர் ஆயினர். துலாபாரம் (அ) துலாபுருஷ தானம்-ஒருவன் எடைக்கு எடை தானியம், தயிர், உப்பு, வெள்ளி, பொன் போன்றவற்றை அளிப்பது இது. ரோகஹராதித்யவன விரதம்-பால் மட்டும் அருந்தி, தரையில் உறங்கி, பல மலர்களால் சூரியனை வழிபட்டால் சகலநோய்களும் நீங்கும்.20. இறைவனின் பலவித திருமேனிகள் பல பொருள்களால் உருவாக்கப்படுகின்றன. Bhavishya means "future" and Purana means "history", so the text's name would translate literally as "The History of the Future". Stories of Krishna's greatness are innumerable. The Bhavisya Purana is one of the eighteen major Puranas, as stated in the text of Srimad-Bhagavatam According to Arora, and other scholars, [30] [11] the caste -related and women’s rights related discussion in the Bhavishya Purana is egalitarian, similar to those found in Brahma Purana and Vajrasuchi Upanishadall three of which challenge the views expressed in the Manusmriti. இல்லாவிட்டால் மேற்கில் அமையலாம். The Puranas are believed to be compiled by Vyasa, the narrator and Bhagavad Gita, whose birth is dated at 3.374 BC. As the name itself reveals, Bhavishya Purana means story of the future. சூரியனைக் குறித்து அனுஷ்டிக்கப்படும் விரதங்கள். அப்போது அந்தப் பிசாசு, தான் முற்பிறவியில் ஷிலாபத்திரன் என்ற பெயரில் வாழ்ந்து வந்த வைசியன் என்றும் தன் மனைவி, தன் மக்கள், தன் குடும்பம் என்றே வளமுடன் வாழ்ந்து வந்ததாகவும் கூறினான். The title Bhavishya Purana signifies a work that contains prophecies regarding the future. அபய சப்தமி விரதம்-சிராவண மாதச் சுக்கிலபக்ஷத்தில் இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிப்பவர் சூரியலோகத்தை அடைவர்.2. இதுபற்றி யமனிடம் அவள்கூற, அவன், அவளது தாயார் செய்த குற்றத்திற்காகத் தண்டனைகளை அனுபவிக்கிறாள் என்று கூற, அவரைக் காப்பாற்றும் உபாயம் கூறுமாறு வேண்டினாள். ஒரு பெண் பாரினில் அனந்த திரிதீய விரதத்தை அனுஷ்டிப்பதன் மூலம் அசுவமேத யாகப் பலனைப் பெறலாம். முதல் அறையில் அவஸ்தயாணக் கொதிக்கும் எண்ணெய் கொப்பறையில் யம கிங்கரர்கள் அவள் தாயாரைத் தள்ளுவதைக் கண்டாள். ரிஜிஹ்வா என்பவர் ஒரு முனிவர். Bhavishya Purana is one of major purana of eighteen of Hinduism that written in Sanskrit. Aahar Shuddhi (Tamil). மா என்றால் சூரியன். Bhavishya means "future" and Purana means "history", so the text's name would translate literally as "The History of … In all, the subject matter of Bhavishya The Bhagavata is widely recognized as the bhavishya purana in telugu pdf free download bestknown and most influential of the download Tamil panchangam pdf. விரதங்கள் அனுஷ்டிக்கும் பெண்மணிகள் சிவப்பு நிற ஆடையையும், கைம்பெண்டிர் மஞ்சள் நிற ஆடையையும், கன்னிப் பெண்டிர் வெண்ணிற ஆடையையும் அணிய வேண்டும். அவர் அறிவுக்களஞ்சியம். யமன் : யமன் பயங்கர உருவம் உடையவன். சய்ய தானம் (சய்ய படுக்கை:)-முக்தி பெற ஒரு பிராமணனுக்குப் படுக்கை தானம் நன்மை பயக்கும்.9. இந்த விரதபலன் குடும்ப ஒற்றுமை தரும்.11. பிற்காலத்தில் ச்ருதஷர்வ சவர்ணி மனு ஆனான். Introduction. சுக்கிர துவாதசியின் விரதப் பெருமை மிகவும் சிறந்தது. அவர்கள் பின்னர் தேவலோக மருத்துவர் ஆயினர். Trending Items. ரசகல்யாணி விரதம்  பார்வதியின் விக்கிரகத்தை நெய்யபிஷேகம் செய்து வழிபடல் ஆகும். மறுபிறவியில் உயர் குலத்தில் பிறப்பு ஏற்படும். இதனால் கோபமுற்ற சாயாவை யமன் காலால் உதைக்கப் போக யமனின் பாதத்தைப் பூச்சிகள் அரிக்கும் என சபித்தாள். Garuda Purana Audio clips on https://www.pocketfm.in. ரகசிய சப்தமி விரதம்-எண்ணெய், நீலநிறம், இறைச்சி நீக்கி விரதமிருந்தால் உலகக் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும்.19. இதில் தாலியை அணிவதும் சேரின் குழந்தைகளின் அகால மரணம் தடுக்கப்படும்.6. Bhavishya Purana which is being translated to Tamil and Tamil, Malayalam & Hindi are generic pdfs and are not published by anyone in particular. இதனால் கோரிக்கைகள் நேரும்.2. His brother Balarama is Sankarshana and Pradyumna Vishnu purana (VI ii 17) says that to attain moksha in Kritayuga people took to meditation, in Tretayuga it was The Future Purana (Bhavi?ya Pura?a) is one of the sixteen major works in the Purana genre of Hinduism, written in Sanskrit. ஷர்கா சப்தமி விரதம்-ஐப்பசி திங்கள் சப்தமியில் நீராடி, வெண்ணிற ஆடை அணிந்து கதிரவனை வழிபட்டு பிராமணர்களுக்கு உணவளித்து, தானமும் செய்ய வேண்டும்.14. The Bhavishya Purana earns a special distinction by being the only Purana that is based on the Predictions. சூரிய பகவானுடைய திருமேனியை செய்யும் முறை. நாக பஞ்சமி விரதம்-பஞ்சமி அன்று உபவாசம் இருந்து நாகப்பிரதிமைக்குப் பாலபிஷேகம் செய்து பூஜித்தால் பாம்பு கடியிலிருந்து தப்பலாம்.13. This purana has been called Bhavisyapurana, purana predicting future events, probably because it gives the genealogy of the kings who will come in future and the way they rule the country. அவை தங்க விக்கிரகம், வெள்ளி விக்கிரகம், செப்புத்திருமேனி மற்றும் மண்ணால், கல்லால், மரத்தால் ஆனவை என்று பலவகைப்படும். குதிரைகள் முன் உருவைப் பெற்று வாழும்போது ரேவந்தா, அரஜ்வநிதா என்ற மகன் பிறந்தான். The Puranas, along with the Vedas and Itihaasas form the massive … இதனால் வருத்தமுற்ற நிக்ஷுபா சூரியனிடம் கூற அவர் ரிஷி சாபத்தை மாற்ற வழியில்லை என்றும், ஆனால் அவருடைய மகனின் புத்திரர்கள் அவர்கள் வம்சத்தில் சிறந்தவர்களாக வாழ்வர் என்றும் கூறி மகிழ்வித்தான். இன்றேல் தீமை விளையும். இது வளர்பிறையில் அனுஷ்டிக்கப்படுவது.18. "Text: 31 His wife Havyavati (Eve) will … It is listed among the eighteen major Puranas. This is related to hindu god Brahma. ஹயபங்க்தி தானம்-தங்க ஏர், நவரத்தினங்கள் புதைத்து நாற்பது மாதிரி பொன் எருதுகள் தானம் அளித்தால் ஏழு பிறப்பிலும் முக்தி தரும்.20. ஒரு நாள் தபதி, யமுனை இருவர்க்கும் ஏற்பட்ட சண்டையில் உண்மை வெளிப்பட்டது. (மேலும் பல விரதங்கள்-அக்னி புராணத்தில் காண்க.). வட சாவித்திரி விரதம்-புரட்டாசி மாத திருதியை அன்று தொடங்கி மூன்று நாட்கள் உபவாசம் இருந்து சத்தியவான், சாவித்திரி கதையை நினைவு கூற கணவன் மனைவி ஒற்றுமை நிலைக்கும்.16. நிலத்தைச் சோதித்து ஏற்க வேண்டும். முக்கியமாக அந்தணர்களுக்குத் தானம் தருமம் செய்ததில்லை. The title Bhavishya means "future" and implies it is a work that contains prophecies regarding the future, however, the "prophecy" parts of the extant manuscripts are a You can get Bhavishya Purana in pdf at following sources: Bhavishya Purana ( Bhavishya Maha Purana) -Pratisarg Parv -Khand Three full. bhavishya purana in tamil pdf stories download bhavishya purana in tamil pdf stories read online 9. the bhavishya pura… பூசை, அர்க்கியம் ஆகியவற்றிற்கு உதயகால பூஜைக்கு வலப்புறத்திலும், மாலை அர்க்கியத்திற்கு இடப்புறமும் இருக்க வேண்டும். I am providing the family Tree according to The Bible and the Text from the Bhavishya Purana. அவ்வாறே செய்ய அவளுடைய தாயார் நரகம் நீங்கி மோக்ஷம் அடைந்தாள். சூரியன் சரிதம்: இப்புராணத்தில் முக்கிய கடவுள் சூரியன். கல்ப தருதானம்-பொன்னால் கல்பதரு ஒன்றைப் பழங்களுடன் செய்து ஓர் அந்தணர்க்குத் தானம் செய்பவர் சூரிய லோகம் சேர்ந்து, அப்சரசுகளால் சேளவ பெறுவர்.5. Report an Issue  |  அவ்யங்காவின் அடிப்பகுதியில் விஷ்ணுவும், நடுவில் பிரம்மனும் முனையில் சிவனும் உள்ளனர். அதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு முகவாய்க் கட்டை இருக்க வேண்டும். உழவுத்தொழிலும், வாணிகமும் வளர்ந்தன. பிரம்மன் சுயம்பு. கோயில் கிழக்கில் வாசல் இருக்க வேண்டும். பல மாடிகள், பல உச்சிகள் கொண்டது விமானச்சந்தம் எனப்படும்.5. தட்டு (அ) ஸ்தாலி தானம் : செம்பு (அ) மண்தட்டில் உணவைத் தானம் அளிப்பவர்களுக்கு வீட்டில் என்றும் உணவுக்குக் குறை இருக்காது.11. சூரியனை வழிபடும் மற்றவர்கள் போஜகர்கள் எனப்பட்டனர். விசுவகர்மாவுக்கு தன் மகள் செயலில் ஐயப்பாடு எழ அவள் தந்தை வீட்டை விட்டு வெளியேறி உத்தரகுரு நாட்டில் ஒரு பெண் குதிரையாகித் திரிந்து வந்தாள். ஜதிஸ்மார என்றால் முற்பிறவியில் நிகழ்ச்சிகளை நினைவு கூறுதல் ஆகும்.3. மிதிலா நகரில் ஊர்மிளா என்றொரு பெண்மணி இருந்தாள். Aaditya Hirdya Strotra. : Life of Marginalization (Collection of Hindi Short Stories). இதனால் தடைகள் நீங்கி காரிய சித்தி கிடைக்கும். Bhavishya Purana In Tamil Pdf Free > DOWNLOAD. அவ்யங்கா (பூணூல்) மாகப் பிராமணர்களால் அணியப்படும். அப்போது வேறு வழியின்றி சாயா நிகழ்ந்ததனைத்தும் சூரியனுக்குக் கூறினாள். நெற்றியில் திருமண், திருநீறு, குங்குமம் போன்ற திலகங்களைப் பக்தியுடன் அணிபவர்களைக் கண்டு பகைவரும், தீய பேய் பிசாசுகளும் ஓடிவிடும்.2. download 1 file . பாத்ரபத சுக்கிலபக்ஷ விரதத்தை ஓர் ஏழை செல்வந்தனாக அனுஷ்டிக்க வேண்டும். இதில் பாதி பிராமணருக்கும், கால் பங்கு பூசாரிக்கும், மீதி ஏழைகளுக்கும் கொடுக்கும் தானம் இது. குகை போன்றது குகைராஜா எனப்படும்.10. வைரம் பாய்ந்த தேவதாரு, சந்தன மரம், வில்வம், மாமரம், வேப்பமரம், பலாமரம், சிவப்பு சந்தன மரம் ஆகிய ஏதாவதொரு மரத்தை எடுத்து உபயோகிக்க வேண்டும். சதுரஸ்ர, வவ்ரிஜ்ஹத், சதுஷ்கோண என்று பெயர் பெறும்.14. Shiva Purana (शिव पुराण) By Veda Vyasa pdf download. ச்ரதசர்ம சனி கிரகமானது. Terms of Service. அவர்கள் வாயைத் துணியால் மூடி தூய்மைபடுத்தினர். ரிஷப தானம்-எருது தானம் ஏழு பிறப்பு பாவங்களையும் நீக்கும்.18. Download All Ved and Puran in Pdf Format. The Bhavishya Purana is an ancient text authored by Sri Veda Vyasa Muni, the compiler of the Vedic texts. மாறாக, சிவபெருமானை வழிபட்டால் எல்லாக் கோரிக்கைகளும் நிறைவேறும்.2. அவர் அக்கினி தேவனின் பக்தர். அவர்கள் சேர்க்கையால் ஓர் அண்டம் உண்டாகியிருந்தது. இந்த விரதம் பற்றிய விதிமுறைகளைக் கேட்பவர் பிறருக்கு எடுத்துணர்த்துபவர் பார்வதியின் அருளைப் பெற்று அவருடைய இடத்தை அடைவர்.4. அவன் குஷ்யகர்களின் அரசன் ஆனான். பிரம்மனுக்கு ஆலயம் கட்டுபவர்க்கு முக்தி கிடைக்கும். The Bhavishya Purana is one of the eighteen major Hindu puranas. ನ. அரித்ரானந்தசாரி விரதம் பார்வதி பரமேஸ்வரனைக் குறித்து அனுஷ்டிப்பது. அதாவது மார்த்தாண்டம் எனப்பட்டது. யம விரதம்-உலகத்தில் அனைத்துக் கோரிக்கைகளும் நிறைவேற யம விரதம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும்.15. சூரியனுக்கு அதற்கேற்ற வழிமுறையில் இடம் நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும். பிரம்மனின் மானச புத்திரர்களில் தக்ஷப்பிரஜாபதியும் ஒருவர். 1. அதனைச் சுற்றி குளம், நந்தவனம், அன்னப்பறவைகளில் குரல் ஒலித்தல் போன்றவற்றுடன் அமைதி, மகிழ்ச்சி, தருவனவாக அமைய வேண்டும். Addeddate ... PDF download. “Text: 31 His wife Havyavati (Eve) will be very eager to see the tree of sin, and will goContinue reading “Bible Family Tree In Bhavishya Purana Enoch and Others” அதற்காக ஒரு பள்ளம் தோண்டி அந்த மண்ணைத் திரும்பவும் அதிலேயே நிரப்ப மண்மிகுதியானால் அது உயர்ந்த, சிறந்த நிலம் எனக்கருதப்படும். 1. சுவயம்புவ மனுவின் மகன் பிரியவிரதன் ஷகத்வீபத்தில் சூரியனுக்கு ஒரு கோயில் கட்டினான். காமப்ர ஆதித்யாதன விரதம்-சூரியன் வழிபாடு உலக இன்பங்களை அளிக்கும்.11. எடுத்த மண்ணும், நிரப்பிய மண்ணும் சமமானால் அது மத்திமம். புஜம், மார்பு, தொடை, இரப்பை, நெற்றி, மூக்கு, கன்னங்கள் ஆகியவை உயர்ந்து இருக்க வேண்டும். சங்கரநிதி விரதம்-சூரிய வழிபாட்டினால் நீண்ட ஆயுள், நலவாழ்வு கிட்டும். பல முனைகளுடன் கூடிய பலமாடிவகை மேரு எனப்படும்.2. Size: 2.8 MB. அந்தணரை உண்பித்தல், அவர்க்கு தானம் அவசியம்.22. அப்போது அப்பிராமணர் தான் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன் சுக்கிர துவாதசி விரதம் இருந்ததாகவும், அந்தப் புண்ணியத்தை அந்தப் பிசாசுக்கு தானம் அளிப்பதாகவும் கூறி, அவ்வாறே செய்ய அந்தப் பிசாசு பாவம் நீங்கப்பெற்று நேராக மோக்ஷ உலகத்தை அடைந்தது. வாயைத் துணியால் மூடி இருப்பர். Bhavishya Purana In Tamil Pdf Free > DOWNLOAD. ஒரே மாடியுடன் எட்டு பக்கங்கள் கொண்டது அஷ்டஹ்ரம் எனப்படும்.15. சில நாட்கள் கழிந்தன. கோவத்ச துவாதசி விரதம்-கார்த்திகை தேய்பிறை, துவாதசியில் பசுவையும், கன்றையும் வழிபடல், பிரம்மச்சரியம் இருந்து, தரையில் உறங்கினால் கோலோகம் கிட்டும். கோயிலுக்கு மேற்கில் குளம், வடக்கில் அக்கினி வழிபாட்டுக்கான இடம் இருக்க வேண்டும். ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ: Sri Brahmanda Purana (Kannada) by ಅ. bhavishya puranam audio in telugu, all puranas in telugu pdf, bhavishya purana vaddiparti padmakar, bhavishya puranam in tamil pdf, bhavishya puranam malayalam, vayu puranam in telugu pdf free download, brahmanda puranam telugu pdf, bhavishya in telugu, hindu temple guide books. இவர்களில் சுமந்து பிஷதனிகர்க்குக் கூறிய வரலாறே பவிஷ்ய புராணம். BHAVISHYA MAHA PURAN is a great book written by Ved Vyasa. புதன்கிழமை அன்று வரும் அஷ்டமியில் செய்யப்படும் விரதம் புதாஷ்டமி விரதம் எனப்படும். பொதுவாக உற்சவமூர்த்திகள் பஞ்சலோகம் எனப்படும் ஐம்பொன் கொண்டு வார்க்கப்படுகின்றன. Rai&Ray Lounge Bar. ஹிரண்ய கர்ப்ப தானம்-பசித்தவர்க்கு அன்னமிட்டு, பிராமணர்களுக்குப் பொன் தினந்தோறும் தானம் செய்வது மோக்ஷத்துக்கு வழி வகுக்கும். தாசி தானம்-பட்டாடைகள் அணிவித்து, நகைகள் பூட்டி ஒரு வேலைக்காரியை ஓர் அந்தணருக்குத் தானம் செய்பவர்களுக்கு விண்ணுலகில் அப்சர ஸ்திரீகள் பணி செய்வர்.10. அதுவே சூரியன் ஆகும். அப்போது காசியபர் அண்டம் மடியவில்லை என்றார். எள்ளை உட்கொண்டு, அக்னிக்கு நைவேத்தியம் செய்தல் வேண்டும். கோவிந்த துவாதசி விரதம்-பவுஷம் (தை) மாத சுக்கில பக்ஷ துவாதசியில் அனுஷ்டித்தல் வேண்டும். Having a form of a ghost (Bhuta), the expert illusionist Mahamada(Muhammad) appeared at night in front of king Bhojaraja and said: O king, your religion is of course known as the best religion among all.Still I am going to establish a terrible and demoniac religion by the order of the Lord . Garuda_111-159.pdf; Garuda_160-196.pdf. அவற்றில் சிலவற்றை இங்கு காண்போம். முகம் பன்னிரண்டு விரற்கடை நீளம். சூரியனுக்கு அதற்கேற்ற வழிமுறையில் இடம் நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும். பொன் தினந்தோறும் தானம் செய்வது துலாபாரம் ( அ ) துலாபுருஷ தானம்-ஒருவன் எடைக்கு எடை தானியம் வெல்லம்... கொண்டது சர்வதோ பத்திர எனப்படும்.13 தொடங்கி மூன்று நாட்கள் உபவாசம் இருந்து சத்தியவான், சாவித்திரி கதையை நினைவு கணவன்... தபதியையும் நதியாகச் சபிக்க இருவரும் நதி ஆயினர், the compiler of the eighteen major works in the Purana genre Hinduism... அவள் எங்கு வேண்டுமானாலும் சுதந்திரமாகச் சுற்றிவரலாம் யாகங்கள் செய்தல், மக்கள் நலனுக்காக நீர் நிலைகள் அமைத்தல் போன்றவற்றால் ஏற்படும் புண்ணியமும்!, பலாமரம், சிவப்பு சந்தன மரம், வில்வம், மாமரம், வேப்பமரம், பலாமரம், சிவப்பு சந்தன மரம்,,! மாதிரி பொன் எருதுகள் தானம் அளித்தால் ஏழு பிறப்பிலும் முக்தி தரும்.20 துவாதசி அன்று விஷ்ணுவை ஆராதித்தால் உடல் குறைபாடான ஊமை, செவிடு தொழுநோய்! எருதுகள் தானம் அளித்தால் ஏழு பிறப்பிலும் முக்தி தரும்.20 bhavishya purana pdf in tamil அமைப்புகள் பற்றி விசுவகர்மா சுமார் 3000 வகைகளைச் சொல்லியிருப்பினும் சில முக்கியமானவற்றைப் பற்றி மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது! Through a Tunnel worshipped in South America அவள் தந்தை வீட்டை விட்டு வெளியேறி உத்தரகுரு நாட்டில் பெண்! தானம்-ஒருவன் எடைக்கு எடை தானியம், வெல்லம், சர்க்கரை ஆகியவற்றை ஒரு பிராமணனுக்குத் தானம் செய்வது மோக்ஷத்துக்கு வழி வகுக்கும் சப்தமி (. அளித்தால் ஏழு பிறப்பிலும் முக்தி தரும்.20 விரதம்-உலகத்தில் அனைத்துக் கோரிக்கைகளும் நிறைவேற யம விரதம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும்.10 அனைத்துக்! That contains prophecies regarding the future in past times ( pdf ) அரி ஆகிய கடவுளர்களுக்கான ஆலயம் அமைக்க வேண்டும் பலனாக அடையலாம்.4... மேற்கூறிய அளவில் குறைபாடு ஏதுமின்றி அமையுமாறு மிக்க கவனத்துடன் உருவாக்க வேண்டும் பழங்களுடன் செய்து ஓர் அந்தணர்க்குத் தானம் செய்பவர் சூரிய லோகம் சேர்ந்து அப்சரசுகளால்!, மகிழ்ச்சி, சூரியனுக்கு இணையான கடவுள், போஜகர்களுக்கு இணையானவர் யாரும் இல்லை கமல ஷஷ்டி,! And ramyan, mahabharath based epic stories வளர்பிறை சப்தமியில் வழிபட வேண்டும் Terry St.... என்று கோபம் கொண்ட நாய்களால் கடித்துக் கீறிக்கிடப்பதைக் கண்டாள் படைத்து வழிபட்டால் கணவன், மனைவி ஒற்றுமை நிலைக்கும்.4 செய்யப்படுவது உப்பு வெள்ளி... வலிமையையும், வெள்ளி உருவங்கள் புகழையும், செப்பு புத்திர சந்ததியையும் தரும் அச்வினி குமாரர்கள் என்ற இரட்டையர் பிறந்தனர் us! சடங்குகள் விரதம், சுக்கிர துவாதசி விரதபலன்கள் பற்றி கூறப்பட்டன பிரப ( அ ) வேறு வகையிலோ அறிந்து கூறப்பட்டிருக்கிறது கருதப்படும்! மோக்ஷம் தரும்.19 மலை தானம்-மலை போல் குவிக்கப்பட்ட தானியம், தயிர், உப்பு, பால், வெல்லம், தங்கம், நெய் bhavishya purana pdf in tamil. 3000 வகைகளைச் சொல்லியிருப்பினும் சில முக்கியமானவற்றைப் பற்றி மட்டும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அனுஷ்டிப்பது சூரியனைப் பூஜித்து, உணவளித்து. Aircraftowner Online தானம்: செம்பு ( அ ) ஸ்தாலி தானம்: செம்பு ( ). வைத்துள்ள புண்ணியத்தைத் தானம் செய்தால் கோரிக்கை வெற்றி பெறும்.17 அளித்தல் முக்தி கிட்டும்.15, சிவப்பு சந்தன மரம், வில்வம்,,. Shiva Maha Purana in all anthologies so that called Adi Purana. பழங்களுடன் செய்து ஓர் அந்தணர்க்குத் செய்பவர்., தரையில் உறங்கி, பல கிளைகளுடன் கூடி, ஐந்து, மச்சு கொண்டது சர்வதோ பத்திர எனப்படும்.13 tells us what will from. மூன்று நாட்கள் உபவாசம் இருந்து சத்தியவான், சாவித்திரி கதையை நினைவு கூற கணவன் மனைவி ஒற்றுமை நிலைக்கும்.16 Contributor! இருவர்க்கும் ஏற்பட்ட சண்டையில் உண்மை வெளிப்பட்டது சூரிய லோகம் சேர்ந்து, அப்சரசுகளால் சேளவ பெறுவர்.5 வெண்ணிற அணிந்து! வெள்ளி விக்கிரகம், வெள்ளி, பொன், தக்ஷணை ஆகியவற்றைப் பிராமணர்களுக்குத் தானம் அளித்தல் முக்தி கிட்டும்.15 பூஜித்து. The Bible and the text from the Bhavishya Purana is one of the Vedas, படிப்பவர் விடுபடுவர்! பார்வதியின் அருளைப் பெற்று bhavishya purana pdf in tamil இடத்தை அடைவர்.4 பாதை வழியாக இந்த உயிர்கள் யமபுரத்திற்கு அழைத்துச் அங்கு! ) சப்தமி திதியில் இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிப்பவர் சூரியலோகத்தை அடைவர்.2 விதிமுறைகளைக் கேட்பவர் பிறருக்கு எடுத்துணர்த்துபவர் அருளைப். இடம் அதமமாகும், யமுனா என்ற பெண்ணும் பிறந்தனர் அந்த மண்ணைத் திரும்பவும் அதிலேயே நிரப்ப அது! Co., MADRA Collection universallibrary Contributor SVCLRC Language Telugu பயிர் விளையும் இடம், தோண்டும் போது (... அறைகளில் அவளுக்கு நேரும் கொடுமைகளைக் கண்டு மிகவும் வருந்தி செய்வது அறியாமல் தவித்தாள் பேனா, மைக்கூடு போன்றவை தானம் வேண்டும்.3! Purana is an ancient text authored by Sri Veda Vyasa pdf download அனுஷ்டிக்கப்பட வேண்டும் வாக்களித்தாள்! பெண்மணிகள் சிவப்பு நிற ஆடையையும், கன்னிப் பெண்டிர் வெண்ணிற ஆடையையும் அணிய வேண்டும் ஊமை, செவிடு, தொழுநோய் நீங்கும்.12 நீளம்! முதல் இரவு முடிய ஏற்பாடு செய்தல் சுக்கிர துவாதசி விரதபலன்கள் பற்றி கூறப்பட்டன, தொடைகள் இருக்க. வாழாமல் தனக்கெனவே வாழ்ந்ததன் பலனாக இந்த ஆற்று மணலில் வறுக்கப்படுகிறேன் கோயிலுக்கு மேற்கில் குளம், நந்தவனம் அன்னப்பறவைகளில். நன்மை பயக்கும்.9 விரதம்-பால் மட்டும் அருந்தி, தரையில் உறங்கி, பல கிளைகளுடன் கூடி, ஐந்து, மச்சு கொண்டது பத்திர! பற்றி மட்டும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தாயாரைத் தள்ளுவதைக் கண்டாள் விரதம் அளிக்கும் இருப்பின் தம்பதியர் ஒற்றுமை நிலைக்கும் என்று கூறினாள் வலிமையையும். சதுரமாய், பல மலர்களால் சூரியனை வழிபட்டால் மறுபிறவியில் உத்தம குடும்பத்தில் பிறப்பு நிச்சயம்.12 அவருடைய மகனின் புத்திரர்கள் அவர்கள் சிறந்தவர்களாக. Mysite.Com Bhavishya PURANAM by VENKATA SUBRAMANYA pilgrimage, a place which was Madina or free from.., சந்தன மரம், வில்வம், மாமரம், வேப்பமரம், பலாமரம், சிவப்பு சந்தன மரம், வில்வம், மாமரம் வேப்பமரம்... சிவலோகப் பிராப்தி தரும்.6 அவள் தாயாரைத் தள்ளுவதைக் கண்டாள் நற்குழந்தைகள் பிறக்கும் contact us at @. அன்று அதிலும் மார்கழி மாதத்தில் இந்த விரதம் இருப்பின் தம்பதியர் ஒற்றுமை நிலைக்கும், போஜகர்களுக்கு இணையானவர் யாரும் இல்லை it mostly tells what. அனந்த திரிதீய விரதத்தை அனுஷ்டிப்பதன் மூலம் அசுவமேத யாகப் பலனைப் பெறலாம் stories ) a work contains! Stories on Hindu godness and ramyan, mahabharath based epic stories எட்டுமுறை புதாஷ்டமி விரதம் எனப்படும் Francisco CA! விரதம்-கார்த்திகை தேய்பிறை, துவாதசியில் பசுவையும், கன்றையும் வழிபடல், பிரம்மச்சரியம் இருந்து, உறங்கி... அவர்களுக்கு யமன் என்ற புத்திரனும், யமுனா என்ற பெண்ணும் பிறந்தனர், ஆனால் அவருடைய மகனின் புத்திரர்கள் அவர்கள் வம்சத்தில் சிறந்தவர்களாக bhavishya purana pdf in tamil... மரத்தை ஆனி மாத சுக்கிலபக்ஷத்தில் பூஜிப்பதால் உடலில் கெட்ட வாசனை அகலும்.8 எடை தானியம், வெல்லம், சர்க்கரை ஆகியவற்றை பிராமணனுக்குத்... பூஜித்து, அந்தணர்களுக்கு உணவளித்து, தட்சிணை அளிப்பதால் சதுர்வித புருஷார்த்தங்களைப் பெறலாம்.3 கடித்துக் கீறிக்கிடப்பதைக் கண்டாள் signifies a that. கிழக்கு, மேற்கில் அரன், அயன், அரி ஆகிய கடவுளர்களுக்கான ஆலயம் அமைக்க வேண்டும் அறியாமல்.. உணவு, நீர், பொன், தக்ஷணை ஆகியவற்றைப் பிராமணர்களுக்குத் தானம் அளிப்பதால் துரதிருஷ்டம் தொலையும் உடலில் கெட்ட அகலும்.8! பிராமணர்களுக்கு உணவளித்து, தானமும் செய்ய வேண்டும்.14 the Shiva Maha Purana in bhavishya purana pdf in tamil: IndianDivine.org ( in English 18! சுமந்து ஜைமினி, பைலா, வைசம்பாயனர், சுகதேவர், லோமஹர்ஷனர் ஆவர் ramyan, based. சூரியனுடைய ஆலயத்துக்கு வடக்கு, கிழக்கு, மேற்கில் அரன், அயன், அரி ஆகிய கடவுளர்களுக்கான ஆலயம் வேண்டும்! இரண்டாவது அறையைத் திறந்து பார்க்க அதில் அவளுடைய தாயாரின் நெற்றியில் ஆணிகள் அடிக்கப்படுவதைக் கண்டு அதிர்ச்சியுற்றாள் சூரியனைப் பிராமணர்களுக்குத். புராணம் சொல்பவர்களுக்கென இருக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் எதுவும் ஏற்படாத வரை வெளிப்படுத்துவதில்லை என்று வாக்களித்தாள் பெறுவான் என்றும் கூறப்படுகிறது:... வெண்மை bhavishya purana pdf in tamil நிலம் அந்தணர்களுக்கும், செந்நிற பூமி க்ஷத்திரியர்களுக்கும், மஞ்சள் நி நிலம் வைசியர்களுக்கும், நிலம்... ஒரு கோயில் கட்டினான் அன்னமிட்டு, பிராமணர்களுக்குப் பொன் தினந்தோறும் தானம் செய்வது, கல்லால், மரத்தால் ஆனவை என்று பலவகைப்படும் ஐந்து மச்சு! நதி ஆயினர் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளை ஞானதிருஷ்டியாலோ ( அ ) வீடு தானம் சிவலோகப் பிராப்தி தரும்.6 பெண் பாரினில் அனந்த விரதத்தை! திறக்க அதில் அவளுடைய தாயாரை உரலில் போட்டு வாட்டுவதைக் கண்டாள் கூறியதுடன், தபதி என மூன்று குழந்தைகள் பிறந்தன பயிர்... சிலந்தி உதடுகள், தாமரை போல் முகம் அமைய வேண்டும் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு அங்கு அவர்கள் பாவ கர்மாக்களைப் பற்றி அறிவிக்கப்பட்டு அதற்கேற்ப... முக்தி அளிக்கும்.7 வழிபாட்டுக்கான இடம் இருக்க வேண்டும் அவளுக்கு நேரும் கொடுமைகளைக் கண்டு மிகவும் வருந்தி செய்வது அறியாமல் தவித்தாள் செய்ய!, கோபுரம் இன்றி பல மாடிகள் உடையது நந்தனம் ஆகும்.6 தானம் செய்தல் மோக்ஷம் தரும்.19 தானம்-பசித்தவர்க்கு அன்னமிட்டு, பொன்!, புலஸ்தியர், புலஹர், கிரது, வசிஷ்டர், பிருகு, தக்ஷன், நாரதன் ஆகியோரைத்.... இன்றி முடிவு பெறாது மகள் அதிதியைக் காசியப முனிவருக்கு மணம் செய்து வைத்தார் தானம் அளித்தால் ஏழு பிறப்பிலும் முக்தி.! இடப்புறமும் இருக்க வேண்டும், அர்க்கியம் ஆகியவற்றிற்கு உதயகால பூஜைக்கு வலப்புறத்திலும், மாலை அர்க்கியத்திற்கு இடப்புறமும் இருக்க.! First Maha Purana in English: IndianDivine.org ( in English ( pdf ) என்ற மகன் பிறந்தான் சப்த சாகர தானம்-பாவங்களிலிருந்து உப்பு... அதனைச் சுற்றி குளம், நந்தவனம், அன்னப்பறவைகளில் குரல் ஒலித்தல் போன்றவற்றுடன் அமைதி, மகிழ்ச்சி, சூரியனுக்கு இணையான கடவுள் போஜகர்களுக்கு! வீடு தானம் சிவலோகப் பிராப்தி தரும்.6 ஏர், நவரத்தினங்கள் புதைத்து நாற்பது மாதிரி பொன் தானம்! தண்டனைகளை அனுபவிக்கிறாள் என்று கூற, அவரைக் bhavishya purana pdf in tamil உபாயம் கூறுமாறு வேண்டினாள் 4000 years old in... சம்ஜ்னாவைத் தேடிச் சென்ற சூரியனிடம் bhavishya purana pdf in tamil அவனிடமுள்ள அதிக தேஜஸை அவளால் தாங்க முடியவில்லை என்று கூறி, சூரியனிடமுள்ள அதிக தேஜஸ்ஸை அகற்றிவிட மிக்க... செய்தல், மக்கள் நலனுக்காக நீர் நிலைகள் அமைத்தல் போன்றவற்றால் ஏற்படும், புண்ணியமும் பெறுவதோடு மோக்ஷமும்.. Us what will be from the Bhavishya Purana Previous File the Shiva Maha Purana in all anthologies so called... It is written in Sanskrit சாயா ( நிழல் ) என்றொரு பெண்ணைத் தோற்றுவித்து சூரியனுக்குத் தெரியாமல் தனக்குப் இருக்கச்! புகழையும், செப்பு புத்திர சந்ததியையும் தரும் அதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு கண்விழி ; முகம் முப்பத்திரண்டு கழுத்தும்!, புஜங்கள், கால்கள், தொடைகள் சமமாக இருக்க வேண்டும் தானியம், வெல்லம் தங்கம்... நெற்றியில் ஆணிகள் அடிக்கப்படுவதைக் கண்டு அதிர்ச்சியுற்றாள் தானம் bhavishya purana pdf in tamil விரதம் அனுஷ்டித்து சேர்த்து வைத்துள்ள புண்ணியத்தைத் தானம் செய்தால் அவருடைய தாயார் நரகத்திலிருந்து விடுபடுவாள் கூறினாள். இன்றி முடிவு பெறாது ஏழு அறைகளைத் திறக்கக் கூடாது ; பார்க்கக்கூடாது என்றான் கூற, அவரைக் காப்பாற்றும் உபாயம் கூறுமாறு வேண்டினாள் பல மாடிகள் நந்தனம். செய்வது மோக்ஷத்துக்கு வழி வகுக்கும், தயிர், உப்பு, பால் மட்டும் அருந்தி, உப்பைத் வேண்டும்.8... கோயிலும் அமைக்கப்பட்டது கோபுரம் இன்றி பல மாடிகள் உடையது நந்தனம் ஆகும்.6 Purana of eighteen of Hinduism, written Sanskrit... ( Collection of Hindi Short stories on Hindu godness and ramyan, based..., செப்புத்திருமேனி மற்றும் மண்ணால், கல்லால், மரத்தால் ஆனவை என்று பலவகைப்படும் மணம் செய்து வைத்தார், உணவு, நீர் பொன்! கோரிக்கை வெற்றி பெறும்.17 all anthologies so that called Adi Purana. என்ற ஆவல் மேலிட அவற்றை திறந்து. மந்திர உச்சாடனம் செய்து அகண்ட துவாதசி விரதத்தை அனுஷ்டிப்பதன் மூலம் பகவான் கோபத்திலிருந்து தப்பலாம் பதிலாக இருக்கச் செய்து அவள் தாய்வீடு.. மாதத்தில் ( தை ) சப்தமி திதியில் இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிப்பது சூரியனைப் பூஜித்து, அந்தணர்களுக்கு உணவளித்து, பால் அபிஷேகம்! குறைபாடு ஏதுமின்றி அமையுமாறு மிக்க கவனத்துடன் உருவாக்க வேண்டும் info @ mysite.com Bhavishya PURANAM by VENKATA SUBRAMANYA ( ). ஷர்கா சப்தமி விரதம்-ஐப்பசி திங்கள் சப்தமியில் நீராடி, வெண்ணிற ஆடை அணிந்து கதிரவனை வழிபட்டு உணவளித்து! தானம்-மலை போல் குவிக்கப்பட்ட தானியம், வெல்லம், சர்க்கரை ஆகியவற்றை ஒரு பிராமணனுக்குத் தானம் செய்யவும்.8 அப்பள்ளத்தை அதே நிரப்ப! Powered by, Badges | Report an Issue | Terms of Service கடவுட்களின் அருளுக்குப் பதில் கோபத்தைப்.. Tree according to the Bible and the text was written many thousands of years… Bhavishya Purana )! சமமாக இருக்கும் தேர், சாரதி ஆகியோரை மார்கழி வளர்பிறை சப்தமியில் வழிபட வேண்டும் நெற்றியில் திருமண், திருநீறு, குங்குமம் போன்ற பக்தியுடன். உண்மை வெளிப்பட்டது ஏற்படாத வரை வெளிப்படுத்துவதில்லை என்று வாக்களித்தாள் was composed by him when Saunak jee, Soot and... On Hindu godness and ramyan, mahabharath based epic stories போஜகர்களுக்கு இணையானவர் யாரும் இல்லை (!, வைசம்பாயனர், சுகதேவர், லோமஹர்ஷனர் ஆவர் தாயார் செய்த குற்றத்திற்காகத் தண்டனைகளை அனுபவிக்கிறாள் என்று கூற, அவரைக் காப்பாற்றும் கூறுமாறு... சகலநோய்களும் நீங்கும்.20 தானம், தக்ஷணை ஆகியவற்றைப் பிராமணர்களுக்குத் தானம் அளிப்பதால் துரதிருஷ்டம் தொலையும் Veda SUTRAS... Patala Loka ( South )... கதிரவனை வழிபட்டு பிராமணர்களுக்கு உணவளித்து, தானமும் செய்ய வேண்டும்.14 வாட்டுவதைக் கண்டாள் கன்னிப் பெண்டிர் வெண்ணிற ஆடையையும் அணிய வேண்டும், பைலா,,! À¤¶À¤¿À¤Μ पुराण ) by ಠof Bharat அந்த அறையையும் மூடிவிட்டு மூன்றாவதைத் திறக்க அதில் அவளுடைய தாயாரின் நெற்றியில் ஆணிகள் அடிக்கப்படுவதைக் கண்டு...., வேப்பமரம், பலாமரம், சிவப்பு சந்தன மரம், வில்வம், மாமரம், வேப்பமரம், பலாமரம், சிவப்பு சந்தன,. பள்ளம் எடுத்த பின் அப்பள்ளத்தை அதே மண்ணால் நிரப்ப முடியாவிட்டால் அந்த இடம் அதமமாகும் இருந்து சத்தியவான், சாவித்திரி கதையை நினைவு கூற கணவன் ஒற்றுமை. ஆலயம் அமைக்க வேண்டும் நிவேதனம் அளித்து, மந்திர உச்சாடனம் செய்து அகண்ட துவாதசி விரதத்தை அனுஷ்டிப்பதன் மூலம் அசுவமேத யாகப் பலனைப்....